29 листопада в 10.00 відбудеться засідання колегії РДА

29 листопада в 10.00 відбудеться засідання колегії РДА:

1. Про виконання делегова-них повноважень Верхньо-майданською, Краснянсь-кою сільськими радами від-повідно до ЗУ “Про місцеве самоврядування в Україні”.
2. Про роботу відділів, ус-танов, організацій району з питань захисту прав та ін-тересів дітей.
3. Про хід виконання окре-мих доручень ОДА за ре-зультатами проведених зуст-річей з жителями терито-ріальних громад району.
4. Про виконання завдань у сфері державної кадрової політики.
5. Про хід виконання роз-порядження голови РДА від 29.11.2010 р. № 321 “Про стан та перспективи розвит-ку агропромислового комп-лексу в районі”.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *